با ما در تماس باشید

برای ارتقای مهارت زبان های انگلیسی ترکی استانبولی و فارسی در محیط کاری یا مذاکرات تجاری، در چهارچوب زمانی زندگی کاری و خانوادگی خاص خود، می تواند با ما تماس بگیرید.

    youtube.com/@elshanniusha

    instagram.com/elshanniusha.en

    instagram.com/elshanniusha.fa

    aparat

    whatsapp